Gesprek - sector in beeld

Van droom naar werkelijkheid … als doen de kern wordt van je politiserende praktijk

Als sociaal-cultureel werker geef je dagelijks vorm aan een inclusieve, democratische, solidaire en duurzame samenleving. De ene brengt mensen samen, de andere bouwt stevige beleidsdossiers op. Nog anderen zoeken naar alternatieven en brengen ze in de paktijk. Op die manier voorafbeelden ze een nieuwe werkelijkheid. Met concrete praktijken in de bestaande samenleving tonen ze dat een andere samenleving wel degelijk mogelijk is.

Bart Van Bouchaute dompelt je bij de start van deze sessie onder in de kern van prefiguratieve praktijken. Ze zijn een krachtige manier om te politiseren. Nadien gaat hij in gesprek met een aantal praktijkwerkers die nieuwe toekomstbeelden aanjagen. Ontmoet:

  • Joke van Commons Lab die straten in de Kempen omtovert tot tuinstraten;
  • Anca van VOEM die de kar trekt van het project Veggie is Halal;
  • Sander van Muntuit die van een alternatief monetair systeem zijn bestaansreden maakte;
  • Dirk van Waerbeke die inzet op stiltegebieden en luwte-oases als heterotopieën voor een levensondersteunende samenleving.

Bart Van Bouchaute, Dirk Sturtewagen, Anca Rodriguez, Joke Flour en Sander Van Parijs

Bart Van Bouchaute studeerde sociaal werk (IPSOC) en politieke wetenschappen (UGent). Hij is lector en onderzoeker aan de opleiding sociaal werk van de Arteveldehogeschool. In onderzoek, vorming en publicaties heeft hij een bijzondere interesse voor (de)politisering in het middenveld en voor praktijken van politisering in en van het sociaal werk. Hij schreef mee aan het inleidend hoofdstuk en het handelingskader in het boek Publiek gaan dat Socius in 2022 bij Garant uitgaf.

Dirk Sturtewagen is directeur-coördinator van Waerbeke vzw. Hij doorliep als cultuurwerker een veelzijdig traject op het raakvlak van cultuur, economie en overheid. Vanuit het hart van het Stiltegebied Dender-Mark, het eerste erkende in Vlaanderen, bracht hij sinds 2001 de werking van Waerbeke op gang, de sociaal-culturele organisatie die stilte-rust-ruimte temidden van een van de drukste regio’s van Europa aan de orde stelt in alle domeinen van de samenleving. Zijn pionierswerk rond stiltegebieden en luwte-oases in Vlaanderen is gericht op een diepgaande cultuurverandering. In al zijn activiteiten beoogt hij samenhang in beeld te brengen tussen de nood aan fysieke stilte en rust en innerlijke stilte als bron van creativiteit en leefkwaliteit.

Anca Rodriguez is net afgestudeerd in de master Middle Eastern Studies aan de UGent. Onlangs kreeg ze de kans om betrokken te worden bij het inspirerende team bij Voem Vzw, waar ze zich inzetten voor gelijke kansen en diversiteit in onze samenleving door unieke en bijzondere projecten en initiatieven. Samen streven ze naar een meer inclusieve en diverse toekomst! Ze trekt het project Veggie is Halal.

Joke Flour behaalde een Master in de Biologie. Ze is al meer dan 20 jaar actief in natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling, stilte, rust en ruimte. Naast het beleidswerk dat ze daarin deed en doet, zette ze projecten op rond klimaat, biodiversiteit … met en voor heel uiteenlopende doelgroepen en werkte ze samen met diverse verenigingen, scholen, middenveldorganisaties, zorginstellingen en overheden. ‘Pionieren’ vormt de kern van haar werk. Cocreatie en ontmoeten, innovatie en diversiteit, staan centraal in de experimenten die ze samen met buurten en groepen vormgeeft. In wezen het zoeken naar ‘verbinding’ en het zo samenwerken aan systeemverandering is waar ze haar focus legt. Momenteel is Joke Projectcoördinator Tuinstraten in de Kempen bij Commons Lab. Ze begeleidt burgers in de Kempen om hun straat te ontharden, vergroenen en te verblauwen en gaat samen met de buurten, gemeenten en partners op zoek naar acties die leiden tot een meer commonsgericht beheer van de ruimte en meer sociale cohesie.

Sander Van Parijs heeft een achtergrond in de bestuurskunde. Hij doctoreerde rond het democratisch karakter van strategische en complexe lokale projecten en zette mee zijn schouders onder allerlei co-creatieve processen van Zürich tot Gent. Bij Muntuit is hij nauw betrokken bij de start en ontwikkeling van nieuwe gemeenschapsmunten. Zijn hart klopt voor sociale innovatie.