Gesprek
© Foto Amani: Jantien Vermeiren

Het politieke in de politiek

Een zoektocht naar participatie en directe democratie is de drijfveer van veel politieke experimenten. Van lokale burgerlijsten over het Bürgerdialog in Ostbelgien of het federale We need to talk dat zich over partijfinanciering boog tot de Conferentie over de toekomst van Europa.

Burgerpanels moeten het politieke in de politiek brengen.

Zo eenvoudig als “de burger vertelt, de politiek voert uit” is het in de realiteit van burgerpanels echter niet. Technische experten, inhoudelijk adviseurs en procesbegeleiders staan zowel politici als burgers bij.

In dit panelgesprek krijg je een blik achter de schermen van burgerpanels. De vier panelleden zijn allemaal betrokken bij burgerpanels en lichten toe hoe zij die rol invullen:

  • Amani El Haddad is een van de experten in de Gentse Dialoogkamer.
  • Arnaud Pinxteren is als schepen in de stad Brussel verantwoordelijk voor het project FaireBXLSamen.
  • Gide van Cappel inspireert en ondersteunt lokale burgerparticipatie bij De Wakkere Burger.
  • Bert Hendrickx zet in op digitale participatie met Tree company en het Bpart participatieplatform

Ze wisselen hun ervaringen en visies op burgerparticipatie en -betrokkenheid uit. Het gesprek wordt gemodereerd door Jasmijn Post.

Bert Hendrickx, Amani El Haddad, Gide Van Cappel, Arnaud Pinxteren en Jasmijn Post

Amani El Haddad (1990) is coördinator diversiteit en inclusie bij het Gents Kunstenoverleg. Als sociaal-cultureel werker bij Voem ondervond ze aan den lijve de uitdagingen in de Gentse cultuursector en het middenveld. Die kennis en ervaring zet ze nu in om verandering op vlak van inclusie teweeg te brengen in de Gentse cultuur- en kunstensector. Daarnaast is Amani actief als bestuurslid bij NTGent, Victoria Deluxe, Kunstwerkt en Het TheaterFestival en maakte ze deel uit van de eerste lichting Young Boarders van VIERNULVIER. Ze is een van de experten in de Gentse Dialoogkamer. Samen met 12 andere experten staan zij in voor de proces- en kwaliteitsbewaking in de projecten van de wijkbudgetten. Constructief dialoog in de stad is daarbij het uitgangspunt.

Arnaud Pinxteren (1977) deed als econoom onderzoek naar openbare en sociale economie. Hij was al betrokken bij Amnesty International en de hulp aan mensen zonder papieren. Sinds 2003 is hij politiek actief bij Ecolo. In 2018 legde hij de eed af als schepen van het Jonge kind, Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing in de stad Brussel. Vanuit die functie is hij politiek verantwoordelijk voor het project FaireBXLSamen.

Gide van Cappel (1997) is politicoloog en jurist in het EU-recht. Als educatief medewerker bij De Wakkere Burger deelt hij informatie en inzichten rond burgerparticipatie. Hij is onderzoeker en onderwijsassistent aan de VUB waar zijn onderzoek focust op politieke participatie bij jongeren in Brussel en de Vlaamse Rand. Hij was er betrokken bij het DEBEST project van BRIO (Brussels informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum) waar hij mederedacteur en auteur was van de boekpublicatie Zinnekes zijn Debest. Ook is hij verbonden aan de Staffordshire University waar hij als assistent enkele vakken mee doceert over Internationale geschiedenis.

Bert Hendrickx (1988) is gebeten door digitalisering en de impact daarvan op de maatschappij. Bert is de drijvende kracht achter Bpart, het participatieplatform voor digitale inspraak, en is actief als consultant bij Tree company, het innovatiebureau voor digitale democratie. Met een achtergrond in onderzoek, zet Bert zich in om de stem van burgers en stakeholders te versterken en ervoor te zorgen dat die gehoord worden door beslissingsnemers. Hij helpt organisaties, van NGOs tot lokale besturen, om digitale tools doeltreffend te implementeren in het beslissings- en besluitvormingsproces.

Jasmijn Post (1989) is journalist bij BRUZZ, de Vlaams-Brusselse media. Ze heeft een achtergrond in onderzoeksjournalistiek en antropologie. Ze schrijft over wat leeft in Brussel en volgt de politieke debatten op niveau van de gemeente en het Brussels Gewest. Ze schrijft graag over de verschillende vormen van burgerparticipatie in de stad.