Gesprek
© Foto Maarten: Lucas Denuwelaere

Gezien, gehoord, vertegenwoordigd?

Politiek functioneert niet voor iedereen op dezelfde wijze. De belangen van groepen met meer privileges worden vaak serieuzer genomen dan de belangen van groepen met minder privileges.

Solidariteit veronderstelt het vermogen om je te verplaatsen in de positie van een ander die zich benadeeld of zonder respect behandeld voelt, ook wanneer je daar zelf last van hebt. Het impliceert het vermogen om te handelen en de bereidheid om ruimte te creëren voor anderen.

Hoe wordt de stem van mensen en groepen die een buitenpositie hebben in de maatschappij gehoord en in acht genomen? Hoe kunnen we samen zorgen dat alle stemmen zichtbaar en hoorbaar worden? Kunnen middenveldorganisaties belangen van de groepen articuleren die dat zelf collectief niet kunnen doen? Hoe zet je de bezorgdheid om in engagement?

Gie Van den Eeckhaut gaat in gesprek met Heidi Degerickx (Netwerk tegen armoede), Ine De Rycke (Bond zonder Naam), Lozano Lafertin (kliq, Cavaria), Cindy Van Geldorp (Netwerk tegen Armoede) en Maarten Vanhee (Avansa MZW).

Heidi Degerickx, Ine De Rycke, Lozano Lafertin, Cindy Van Geldorp, Maarten Vanhee en Pascal Debruyne

Heidi Degerickx is licentiaat pedagogische wetenschappen en sociaal agoog. Sinds 2000 werkte ze dagelijks met en vanuit de ervaringskennis van mensen in armoede in een Vereniging waar Armen het Woord Nemen (in Aalst) aan structurele armoedebestrijding. Van 2014 tot 2020 was ze onderzoeker en behaalde ze de graad van doctor in het Sociaal Werk aan de UGent met een onderzoek naar de rol en betekenis van de stem van mensen in armoede in beleidsprocessen. Na een jaar als stafmedewerker armoedebeleid bij de Vrouwenraad werd ze in juli 2021 algemeen coördinator bij het Netwerk tegen Armoede. Haar ambitie? De 61 Verenigingen waar Armen het Woord Nemen ondersteunen in hun kernopdracht: structurele armoedebestrijding met en vanuit de ervaringskennis van mensen in armoede zelf. Ze staat voor sterke belangenbehartiging en politiserend bewegingswerk met en vanuit mensen in situaties van armoede en uitsluiting.

Ine De Rycke is beleidsmedewerker en coördinator detentieprojecten bij Bond zonder Naam, waarbij sociaal-culturele projecten met kwetsbare groepen centraal staal. Bij Bond zonder Naam bouwde ze gedurende tien jaar expertise op in het werken met gedetineerden en ex-gedetineerden. Een kernelement daarbij is de (ex-)gedetineerde zélf aan het woord te laten, zoals in het project Prison Talk. Een andere focus ligt op het maken van de brug binnen-buiten, onder andere door het betrekken van vrijwilligers.  Daarnaast is Ine lid van de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Gent.

Lozano Lafertin identificeert zich voornamelijk als queer en Manoesj.  Manoesj is één van de vele subgroepen die je onder de term ‘Roma’ kan verstaan. Verder werkt hij al meer dan 9 jaar voor çavaria, en dus ook voor de LGBTI+ gemeenschap. Op dit moment werkt hij als inhoudelijk coördinator voor al het bewegingswerk, vormingswerk en de luisterlijn Lumi.

Cindy Van Geldorp werkt sinds 2018 bij het Netwerk tegen Armoede als Ervaringsdeskundige Stafmedewerker. Ze doet beleidswerk, geeft vorming aan externen en is ook woordvoerder samen met de algemeen coördinator. Ze was meer dan 12 jaar actief lid bij een Vereniging waar mensen in Armoede het Woord Nemen (VZW Recht-Op Jongeren). Dankzij de hulp en steun van die vereniging is ze kunnen evolueren en doorgroeien naar een tewerkstelling in de Karel De Grote Hogeschool waar ze als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting werkte op vorming en onderwijstaken. Daarna greep ze haar kans bij het Netwerk tegen Armoede omdat ervaringsdeskundigheid doorslaggevend is in de strijd tegen armoede. Haar ambitie: de stereotiepe en negatieve beeldvorming over mensen in armoede doorbreken en de stem van ervaringsdeskundigen versterken.

Maarten Vanhee werkt als stafmedewerker bij Avansa Mid- en Zuidwest, voornamelijk rond cultuur en duurzaamheid. In 2022-2023 was hij vanuit Avansa trekker van Grijs aan Zet, een project rond de mensenrechten van ouderen.

Pascal Debruyne is doctor in Politieke en Sociale wetenschappen, master in Moraalfilosofie, master in Conflict and Development en bachelor in Sociaal werk. Hij werkt momenteel als docent en onderzoeker asiel en migratie aan Odisee Hogeschool, Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Daar legt hij zich toe op gezinshereniging van vluchtelingen en sociaal schaduwwerk. Hij is voorzitter van Uit De Marge VZW en van SAAMO Gent vzw. Als bestuurslid is hij betrokken bij het Vlaams Huurdersplatform en Woongift.Gent vzw en actief in het Gents Solidariteitsfonds.